Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Hur arbetar vi förebyggande?


Avsnittet "Förebyggande arbete" i Skapa trygga idrottsmiljöer, se sid 19-21.

Skapa trygga idrottsmiljöer

Trygg idrott/Barnens spelregler samtalsplan styrelse

Värdegrundscoach

Värdegrundsarbete

En tydligt definierad värdegrund som genomsyrar hela föreningen är en viktig del i att skapa en trygg idrott. Värdegrunden är de värderingar och ställningstaganden föreningen kommit överens om och som ska gälla alla medlemmar.

Den svenska idrottsrörelsens värdegrund vilar på fyra grunder (som ni kan välja att utöka med ord/ värden som är särskilt viktiga för er förening):

  • Glädje och gemenskap
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel
  • Demokrati och delaktighet

Värdegrundscoach

En värdegrundscoach är en person i klubben som lägger lite extra tid på att förankra värdegrunden, som leder och koordinerar ett värdegrundsarbete i klubben med fokus på trygg tennis.

Kontakta din idrottskonsulent på RF SISU Stockholm, Mikaela Lecomte Seger för handledning av arbetet.

.

Strategiskt jämställdhetsarbete

Strategiskt jämställdhetsarbete kan till exempel handla om att ta sig an frågan på ett organisatoriskt plan. Att arbeta strategiskt med jämställdhetsarbete handlar också om att ha ett långsiktigt perspektiv och se över maktstrukturer och rekryteringsmetoder.

.

Handlingsplan

Utse två personer som är ansvariga i Trygg tennis!

Klubben utser en person i styrelsen och en i personalen som ansvarig dvs en klubbchef, chefstränare, sportchef etc. Personerna ska löpande ha kontakt oavsett om något har hänt för att arbeta förebyggande och vara uppdaterade. 

Kap 14 RF stadgar (Riksidrottsförbundets), var pålästa och sprid informationen! 

Uppdatera era stadgar efter RF:s stadgemall och anpassa dem efter er verksamhet och klubb! Gå igenom dem årligen.

Bygg upp klubbens handlingsplan så att ni är rustade om något skulle hända. Identifiera redan i det förebyggande arbetet vilken person som har vilket ansvar under de olika stegen i handlingsplanen.

Trygg tennis bör finnas med som mötespunkt på både styrelsemöten och personalmöten. Skapa en plan för hur mötespunkten trygg tennis bör hanteras utifrån olika perspektiv såsom tränare, aktiva, föräldrar övrig personal och styrelse.

Personerna är även ansvariga i klubben att det finns rutiner och att löpande begära utdrag ur Belastningsregistret. Detta gäller anställd personal, av klubben utsedda ledare, föräldrar, funktionärer i verksamheten med flera dvs alla som kommer i kontakt med barn och ungdomar i klubbens verksamheten.

.

Nätverk

Det är bra om klubben har tillgång till ett brett kontaktnät om något oönskat skulle inträffa, till exempel RF, Socialtjänsten, Tennis Stockholm, BRIS.

.

Identifiera och arbeta med riskzoner

Försök identifiera var i klubben det finns risk för att mobbning, trakasserier, sexuella övergrepp och våld skulle kunna uppstå, som till exempel omklädningsrum, under resor och på sociala medier. Diskutera hur ni tillsammans kan minimera de risker som identifieras.

.

Ledare och tränare

Att vara ledare och tränare är ett förtroendeuppdrag och ingen rättighet. För att klubben ska känna sig trygg med de personer som får ett förtroendeuppdrag, bör följande verktyg användas:

  • Registerutdrag ska lämnas av alla som kommer i nära kontakt med barn
  • Referenstagning från den tidigare klubben samt Tennis Stockholm och RF-SISU
  • Utbilda tränarna kontinuerligt inom trygg tennis med särskilt fokus på barnkonventionen, normer och strukturer.

.

Uppföljning

Kontrollera årsvis att checklistan är aktuell och att den efterlevs.

Detta är ett arbete som ni måste arbeta löpande med. Se till att det finns med på agendorna som personalmöte, styrelsemöte etc.

Hur arbetar ni i er klubb med Trygg Tennis idag?

Vad kan ni checka av utifrån listan förebyggande arbete?

Vad är en norm?

Vad är tillåtet?

Vad är inte ok?

 

Uppdaterad: 10 MAJ 2021 11:25 Skribent: Lena Kubicska
E-post: This is a mailto link

 

KNAPP SO TOUR TEAM aug 2021.jpg

KNAPP SO TOUR TEAM Midi våren 2022.jpg

KNAPP SO TOUR nya loggan.jpg

Knapp beställ medaljer.jpg

Lejonet id aug 2021.jpg

PARA Tennis.jpg

Postadress:
Svensk Tennis Stockholm
Kungl. Tennishallen, Lidingövägen 75
115 41 Stockholm

Besöksadress:
Kungl. Tennishallen, Lidingövägen 75
115 41 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46760065409
E-post: kansli@tennisstockho...

Se all info

audistockholmnylogoredblackcmyk1.png

RS_PREMIUMTENNIS_By_Pos vit svart.jpg

Stefan Edbergs stiftelse mindre.jpg

AIM -X 320.jpg

Information 320.jpg

Team Bagel mindre.jpeg

Stockholms Idrottsgymnasium logga aug 2022.jpeg

VW_logo_2rad_RGB blue.jpg

Barbells.png

BTA logga 2016.png